Huisartsenpraktijk Dr Samsom

Huisartsen praktijk dokter Samsom, huisarts in Delft,
Herculesweg 13 Delft, telefoon 015 261 1601

Onze dienstverlening

Algemeen
Uw huisarts vormt het eerste aanspreekpunt binnen de gezondheidszorg. Denkt u dat u ziek bent, ga dan naar uw huisarts en wacht hier niet te lang mee! Het tijdig inschakelen van uw arts kan in vele gevallen onnodige schade aan uw gezondheid voorkomen. Dokter Samsom neemt altijd rustig de tijd om uw probleem aan te horen om vervolgens samen met u naar een oplossing toe te werken. Die oplossing kan bestaan uit een behandeling met medicijnen, het laten verrichten van bloedonderzoeken of andere onderzoeken, het adviseren van een andere leefstijl of van andere eetgewoonten, of het doorverwijzen naar een specialist of andere hulpverlenende instantie.

Naast de uitoefening van de algemene huisartspraktijk biedt onze praktijk u bovendien de navolgende specialismen:

Diabetes kliniek:
Indien u diabetes (suikerziekte) heeft kunt u met onze praktijkverpleegkundige Katja Berntsen een afspraak maken om de behandeling van uw aandoening te begeleiden. Het is belangrijk dat u dit doet omdat de behandeling verschillende aanpassingen kan vergen betreffende uw leefstijl, eten, drinken, gewicht, rookgewoonten, bloeddruk en medicatie. Deze aanpassingen kunnen soms moeilijk gerealiseerd worden en het is dan ook belangrijk dat daar wat extra aandacht naar uitgaat.

Obesitas kliniek:
Een tegenwoordig in onze maatschappij steeds vaker optredend probleem vormt overgewicht ofwel obesitas. Steeds meer mensen ook kinderen zijn tegenwoordig veel te dik. Dat is niet gezond, obesitas kan namelijk leiden tot diabetes (suikerziekte) en tot allerlei hart- en vaataandoeningen! Onze praktijkverpleegkundige kan beoordelen of u aan overgewicht lijdt en zo nodig met u een plan maken zodat u weer een gezond gewicht bereikt, eventueel in samenwerking met een diëtiste.

COPD kliniek:
Indien u aan COPD lijdt, kunt u met onze praktijkverpleegkundige een afspraak maken om de behandeling van uw aandoening te begeleiden. Uw longfunctie wordt dan regelmatig gecontroleerd, terwijl onze praktijkverpleegkundige samen met u een plan maakt met betrekking tot aanpassingen in uw leefstijl, die uw aandoening ten goede kunnen komen.

Geestelijke gezondheidszorg en welzijn:
Voor al uw problemen op psychisch gebied, inclusief maatschappelijke problemen die een negatieve invloed uitoefenen op uw geestelijk welzijn, kunt u terecht bij onze psychologe Riet de Haan - Koopmans.

Hulp bij stoppen met roken en andere verslavingen:
Voor hulp bij stoppen met roken of andere verslavingen kunt u bij dokter Samsom terecht. Hij kan u adviseren omtrent de verschillende methoden om van uw verslaving af te komen.

All content of this website Copyright © 2007 - 2018 www.samsomhuisarts.com